تصورات ذهنی که شارژش تمام شده

کریستف کلمب ما هنوز نمردیم می شه ما رو پیدا کنی..
نویسنده : صمیه - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٧
 

 

_ همه چی رو برداشتی..

_همه چی رو...

_عینک..

_ایناهاش

_کاغذ...

_ایناهاش...

_مداد رنگی ها..

_ایناهاش..

_دو تا مانتو و شلوار و شال ..

_برداشتم...

_کیسه ی توت فرنگی ها...

_برداشتم...

_یه چند تا گیلاسم بنداز روش...می چسبه...

_انداختم...

_موبایلت....

_برداشتم..

_خاموشش کن...

_سایلنته..

_نه ، میگم خاموشش کن یعنی خاموشش کن...

_بیا خاموش کردم..

_انگشتر ...دست بند...کش ..گل سر...اگه همراته در بیار..

_در اووردم...

_خودکار..

_ایناهاش..

_دو سه تا بر می داشتی..

_چهارتا برداشتم..

-بیشتر بر میداشتی...

_ شیش تا خوبه..

_نه ...نه تا بردار...

-چرا نه تا..

_پس چند تا..

_دوازده تا..

_چرا دوازده تا...

_پس چند تا..

_بیست و پنج تا...

_چرا بیست و پنج تا..؟

_پس چند تا...

_ای بابا...

_همه چی رو برداشتی...

_آره...

_کلمن قرمزه رو یخ کردی...

_آره...

_ناخن گیر..دستمال...شامپو ..صابون...لیف...سنگ پا...

_اینا واسه چی..؟

_خوب داریم میریم حموم دیگه..