تصورات ذهنی که شارژش تمام شده

××××××××××
نویسنده : صمیه - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳
 

 

۵۵٩۵

 

پنج هزار و پانصد و نود و پنج...

______________

غیر مجاز شدیم...

حالا می توانیم شب ها کمی راحت تر سرمان را روی بالش گذاشته...

کمی فکر کنیم به آینده ای که زودتر از موعد فرا میرسد..

_______________________

بدم میاد از خودم...

یه تن پرورده ی بی خاصیت..

که خیلی وقتا بوی تن میده...

تن آدمیزاد...

__________________

محسن نامجو گوش میدهیم و

دیگر هیچ...

لای لای..

لای لای...

لای ...

لای لای...

______________________________

_تغییر کن...

_چه جوری...؟

_تغییر کن...

_بشم لاک پشت..

_نه..تغیر کن...

_بشم عنکبوت...

_نه...تغییر اساسی...

_کوروکودیل منظورته..

_نه ..بیشتر فکر کن...

_گوژ پشت نتردام...

_داری نزدیک میشی...

_میکی موس..

_نه..

_تام و جری...

_تام و جری که دو تان...

_خوب فقط تام..

_نه...

_پس جری..

_نه...

_جری لویس...

_نه..

_من دیگه فکرم به جایی نمی رسه...

_بس که خری..

_ آهان خر...

_آفرین...جواب همینه..

_ چی خر...؟

_نه خره...

_پس چی...

_اینکه فکرت انقدر کوچیکه که به هیچ جایی نمیرسه..برو فکرت و درست کن...

_او...