تصورات ذهنی که شارژش تمام شده

وقتی دست انداخته می شوی...!
نویسنده : صمیه - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱
 

 

هان چیه...؟

چرا اونطوری خودتو نگاه می کنی...؟

آره...می دونم فردا کنکوره و من این بار حتی یک کلمه

هم نخوندم...

فقط دیشب دو فصل از هیلگارد و خوندم...

بعد رفتم جلوی آینه گریه کردم...

بعد اشکام و پاک کردم بعد رفتم خوابیدم...

راستش نمی دونم چرا استرس دارم در حالیکه درس نخوندم...

این بار کاش هایمان از ابرها بالاتر نمی رود...

میخورد به آینه کوبیده می شود توی صورت خودمان..

________________________________

به چه کسی می گن دوست واقعی...

یا اصلا یه دوست معمولی...؟

به نظر من به کسی که به دوستش حتی اگر کمتر می دونه...

حتی اگر اشتباه می کنه " احترام " بذاره...

و گرنه ما آدمایی رو که دوست نداریم و دست می ندازیم و مسخره می کنیم...

دوست واقعی کسی که دوستشو مسخره نمی کنه و اگر توی

یه جمع دید دارن مسخره ش می کنن از دوستش دفاع کنه..

از اونجایی که انسانیت مرده...

من از هیچ کسی دیگه توقع ندارم دوست من باشه...

شما تا دوست دارین من و مسخره کنید و پشت سرم حرف بزنید..

من هم دلم و به این خوش می کنم که یه روز از این کارتون پشیمون بشید..

ولی خوب می دونید چیه اون موقع خیلی دوره...

اون موقع من سوار قایق کوچیکم شدم و از شما کیلومتر ها فاصله دارم...

_________________________________

نکته ی اخلاقی : لم دادن ...پا روی پا انداختن..

و تلاش و سخت های یه آدم و به مسخره گرفتن کار زیاد سختی نیست...

لیکن تو خسته نمی شی انقدر آدم ها رو احمق فرض می کنی و

مسخره شون می کنی...

دلمون خوش بود یه ادم توی این روزگار هست که بیشتر میفهمه...

بیشتر می دونه..

اما بیشتر دونستن دلیل بر بیشتر فهمیدن و بیشتر درک کردن آدما نیست..

خیلی جالبه بعضی وقتا نقش آدمای مهربون و از خود آدمای مهربون بهتر بازی

میکنی  ....

ایضا آدمای صادق..

تنها چیزی که توی وجودت نیست همون صداقته و انسانیت..

برای من مهم نیست تو متونی هر مدلی دوست داری رفتار کنی...

برو آدما رو مسخره کن...

شاید این کار بهت لذت میده..

_______________________________

من رفتم یه کم درس بخونم...

____________________________

زندگی از اون دسته اتفاقات دلشوره آوره که من خیلی وقتا

دوست دارم یکی بزنه تو گوشم و بگه پاشو ....همش یه خواب بود...

بزن تو گوشم...

الان دیگه موقع شه...!